Copper San Badger (VENUT)

coperrrcopper_01CopperRaça: Quartercopper_03
Tipus capa: Alatzà
Sexe: Semental
Data Naixement: 12 Juny 2009
Preu: 4.500€ + 7% iva
VENUT
 copper_02